Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele w okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego. Nasza placówka działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez nasze obie poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Wspieramy także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

W okresie ferii, będziemy podejmować dodatkowe działania o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.

Kontakt: 

Poradnia w Żarach: 68 479 43 83, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia w Lubsku: 68 459 77 33 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto, dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na ogólnopolską, bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych Powiatu Żarskiego zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie inwestycji " Adaptacja pomieszczeń na Centrum Terapii Dziecka w budynku Poradni w Żarach" w postaci robót budowlanych na parterze budynku zgodnie z Kosztorysem ofertowym ( załącznik - ZAPYTANIE OFERTOWE). 

W celu dokonania prawidłowej oceny przedmiotu zamówienia umożliwimy Państwu dokonanie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy dzwonić na numer : 68 479 43 83 lub 666 515 465.

 

  Zapytanie o ofertę 
  Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

Z poważaniem

 

Lucyna Hoffmann-Czyżyk

 

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, młodzieży ich rodziców/opiekunów, wszystkich klientów i pracowników, informujemy:

  1.  W Zespole Poradni przyjmowane są osoby zdrowe, bez infekcji górnych dróg oddechowych, dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży, jak i ich rodziców/ opiekunów.
  2. W budynkach Zespołu Poradni znajdują się ogólnodostępne środki ochrony, z których należy korzystać jak najczęściej: płyn dezynfekcyjny przy wejściu, mydła dezynfekujące we wszystkich łazienkach, spryskiwacz do dezynfekcji w każdym pomieszczeniu.
  3. Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce, dotyczy to dziecka oraz rodzica/opiekuna.
  4. Każda osoba przebywająca w budynku Zespołu Poradni używa maseczki lub przyłbicy, lub w inny sposób zasłania nos i usta.
  5. Wszystkie osoby przebywające w budynku noszą rękawiczki jednorazowe.
  6. Rodzic/opiekun jest zobowiązany zapewnić sobie oraz dziecku powyżej 4 r. ż. ochronę w postaci maseczki, przyłbicy lub innej osłony na nos i usta, a także w miarę możliwości, rękawiczki jednorazowe.
  7. Wszystkie osoby przebywające w budynku zobowiązane są do zachowania dystansu – 1,5 – 2 m od innej osoby. Dotyczy to zarówno korytarzy, gabinetów, jak i sekretariatu.
  8. Przebywanie w placówce osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
  9. Każdy klient w sposób sprawny załatwia sprawę i bez zbędnej zwłoki opuszcza budynek Zespołu Poradni.

 Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Żarach

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.410 z póżn. zmianami); oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493)

 

wznawiamy działalność w kontakcie bezpośrednim

 

Dotyczy to głównie działalności diagnostycznej i orzeczniczej, by umożliwić dzieciom, młodzieży uzyskanie opinii i orzeczeń. Nadal część naszej pracy wykonujemy zdalnie.          

 

Nasze obie placówki pracują w godzinach: 

Poradnia w Żarach 8.00 – 16.30

Poradnia w Lubsku 8.00 – 16.30

 

kontakt telefoniczny: 

Poradnia w Żarach: 68 479 43 83

Poradnia w Lubsku: 68 459 77 33 -34

 

bądź kontakt drogą elektroniczną: 

Poradnia w Żarach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia w Lubsku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.