Dla rodziców dzieci w wieku 0 – 6 roku życia:

 • wady postawy u dzieci
 • wpływ środowiska rodzinnego na rozwój emocjonalny i społecznym dzieci
 • rozwój mowy dziecka
 • nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym/społecznym/poznawczym dziecka
 • konsultacje po badaniach przesiewowych
 • gotowość szkolna dziecka wstępującego do szkoły

 

Rodzice dziecka w wieku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej:

 • Wpieranie młodzieży w rozwoju emocjonalno-społecznym - czas dojrzewania
 • Pomoc dziecku z dysleksją rozwojową
 • Nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym/społecznym/poznawczym dziecka kl. I-III
 • Motywowanie uczniów do nauki
 • Punkty konsultacyjne z zakresu doradztwa zawodowego
 • Depresja, samobójstwa wśród dzieci i młodzieży
 • Komunikacja rodzic - dziecko
 • Bezpieczny Internet

 

Ponadto na terenie Zespołu Poradni funkcjonują:

 • Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe – Żary, Lubsko
 •  „Szkoła dla rodziców i wychowawców.” - Lubsko
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – Żary
 • Program zajęć wspierających zdolności dla uczniów klas IV – VI -  Żary
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju - Żary
 • Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z wadą słuchu - Żary
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci słabowidzących - Żary
 • Grupa wsparcia dla doradców zawodowych - Żary
 • „Trening zastępowania agresji” - Lubsko
 • „Dymek nie popłaca”- autorski program profilaktyczny dla uczniów VII –VIII - Lubsko
 • Autorskie programy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci przedszkolnych - Lubsko  
 • Autorskie programy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów klas I-V - Lubsko