1. Opieka nad małym dzieckiem od 0 do 4 r. ż.: Nowińska, J. Myśliwa
  2. Opieka nad dzieckiem z autyzmem (całościowe zaburzenia rozwoju): Kasperowicz, A. Rutkowska
  3. Opieka nad dzieckiem przedszkolnym od 5 do 6 r.ż: Lange, A. Sadowy – Waszak
  4. Opieka nad uczniem w klasie I-II w szkole podstawowej: Wabel-Schmidt, B. Pieszak
  5. Opieka nad uczniem w klasie III-V w szkole podstawowej: Wałdoch – Dworak, J. Ksiądzyna, B. Petryk
  6. Opieka nad uczniem w klasie VI-VII: Dobroczyńska, I. Kopczyńska
  7. Opieka nad uczniem w klasie VIII: Chmiel-Opalińska, A. Słociak, E. Stachów, P. Ferdynus
  8. Doradztwo zawodowe: Stachów, P. Ferdynus
  9. Opieka logopedyczna: M. Niżnik, B. Pieszak