Opieka nad małym dzieckiem 0-7 r.ż i dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi: Paulina Kluwak, Justyna Sommerfeld

Opieka nad dzieckiem w szkole podstawowej: kl. II- V: Oliwia Nitka, Maja Bieszczak

Opieka nad dzieckiem w szkole podstawowej kl. VI-VIII i nad młodzieżą w szkole ponadpodstawowej: Aleksandra Palcat, Edyta Chmiel-Opalińska, Małgorzata Wójtowicz

Opieka logopedyczna: Krzysztof Kaczmarek

Poradnictwo zawodowe: Justyna Sommerfeld