Powiat Żarski, w ramach podpisanego porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/989 z dnia 21.04.2022 roku w Warszawie ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki, realizuje w latach 2022-2026 zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu:

zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

Wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym na obszarze powiatu żarskiego jest Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, 68-200 Żary, ul. Wrocławska 5, TEL. 68 4794383

Na realizację zadania w latach 2022-2026 MEiN przyznał powiatowi żarskiemu dotację celową w wysokości 1 158 696 zł.

Program będzie realizowany zgodnie z Uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (można się z nią zapoznać tutaj https://monitorpolski.gov.pl/M2022000006401.pdf ).