Szkolenia i warsztaty dla uczniów

 

Dzieci w wieku przedszkolnym:

 •  „Nauczyć się rozsądnej nieufności – uwrażliwienie dzieci na zagrożenia przemocy seksualnej” - warsztaty.
 • „Mapa moich emocji – rozpoznawanie i nazywanie emocji” - warsztaty.
 • „Instrukcja obsługi złości – jak radzić sobie z negatywnymi uczuciami” - warsztaty.
 • Wykrywanie zaburzeń mowy – badania przesiewowe.
 • „W krainie emocji” – program psychoedukacyjny w formie warsztatów Przyjaciele Zippiego – warsztaty dla dzieci 6-letnich
 • Jak zostać strażakiem – warsztaty z preorientacji zawodowej.
 • „Sztuka dobrego zachowania” – warsztaty dla dzieci 6-7 letnich.

 

Szkoły podstawowe:

 1. Edukacja wczesnoszkolna (klasy 0-III):
 •  „Nauczyć się rozsądnej nieufności – uwrażliwienie dzieci na zagrożenia przemocy seksualnej” - warsztaty.
 • „Ukierunkowanie pracy samokształceniowej ucznia z dysleksją rozwojową” - warsztaty 
 • „Czy moje zachowanie zawsze jest prawidłowe?” - warsztaty.
 • Zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych.
 • „Mapa moich emocji – rozpoznawanie i nazywanie emocji”.
 • „Owce w Sieci” – odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii – warsztaty dla klas I-III .
 • Zajęcia uwrażliwiające – odmienność w funkcjonowaniu dziecka kl. I-III .
 • Jak zostać strażakiem – warsztaty z preorientacji zawodowej.

 

 1. Starszy wiek szkolny (klasy IV-VIII):
 • „Agresja i przemoc rówieśnicza” – warsztaty
 •  „Cyberprzemoc” – warsztaty
 • „Agresja, przemoc, cyberprzemoc jako formy przestępstwa
 •  „Rozwijanie umiejętności komunikowania się i kompetencji społecznych” - warsztaty.
 • „Czy moje zachowanie zawsze jest prawidłowe?” - warsztaty.
 • „Ukierunkowanie pracy samokształceniowej ucznia z dysleksją rozwojową i niepowodzeniami edukacyjnymi” - warsztaty.
 • Zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych.
 • „Metody skutecznego uczenia się i wzbudzania motywacji do nauki” – warsztaty.
 • „Jak rozwiązywać konflikty w klasie”. Profilaktyka antynikotynowa wg autorskiego programu.
 • „Jestem za mądry na dopalacze” – warsztaty dla klas VI.
 • „Być tolerancyjnym – czy to trudne? Poznajemy swoje emocje.”
 • „Trening zastępowania agresji” .
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z trudnościami w relacjach rówieśniczych –
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 15 lat z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • „Poznajemy świat zawodów” – warsztaty
 • „Sposoby radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym”.

 

Szkoły ponadpodstawowe:

 • „Agresja i przemoc rówieśnicza” – warsztaty.
 • „Agresja, przemoc, cyberprzemoc jako formy przestępstwa”.
 • „Sposoby radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym” – warsztaty.

Ponadto w ramach działań zawodoznawczych:

 • Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Punkty konsultacyjne dla młodzieży organizowane w szkołach – informacja edukacyjna, ukierunkowanie planów edukacyjnych i zawodowych.                
 • „ Zaplanuj swoją przyszłość – Twój zawód kluczem do sukcesu.